Főoldal » Hírek » Jogászból magyarra – dr. Nisóczi József Levente

Dr. Nisó­czi József Leven­te Pest megyei főügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő kol­lé­gánk a pálya­fu­tá­sá­ról, a műsza­ki isme­re­te­i­nek hasz­no­sí­tá­sá­ról, és emlé­ke­ze­tes ügyé­ről is mesél nekünk ebben a vide­ó­ban.