A Pásztói Járásbíróság ügyészi indítvány alapján két ügyben is végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki ittas járművezetőkkel szemben előkészítő ülésen.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény kötelező erővel előírja, hogy a részletes bizonyítást magában foglaló tárgyalási szakasz előtt a bíróságnak előkészítő ülést kell tartania. Ezen az ügyész is részt vesz, és ott, arra az esetre, ha a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismeri, indítványt tehet a büntetés konkrét mértékére. Amennyiben a vádlott az ügyészi vádban foglaltakat teljeskörűen beismeri, és a tárgyaláshoz való jogáról lemond, a bíróság az ügyet már ezen az ülésen ítélethozatallal lezárhatja.

A Pásztói Járásbíróság az ügyészség kezdeményezése után két, ittas járművezetés miatt indult eljárásban is sikeresen alkalmazta ezt a jogintézményt.

Az egyik ügyben a többszörös visszaeső vádlott a nyomozás során végig tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, azt állítva, hogy nem ő vezetett, hanem az utasa. Előéletére és súlyos fokú ittasságára figyelemmel a vádirati indítvány végrehajtandó börtönbüntetés volt. Az ügyészség az előkészítő ülésen a vádlott beismerése esetére 1 év 6 hó letöltendő börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádlott a vádiratban megjelölt bizonyítékok és a mértékes ügyészi indítvány ismeretében beismerő vallomást tett, a bíróság pedig – ezen beismerő vallomást elfogadva – jogerősen 1 év 5 hó börtönbüntetésre ítélte.

A másik eljárásban a vádlott már negyedszer állt bíróság előtt ittas vezetés miatt, a mostani cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el. Az előkészítő ülésen az ügyész mértékes indítványként 1 év végrehajtandó fogházbüntetésre és a járművezetéstől való végleges hatályú eltiltásra tett indítványt. A vádlott beismerte a bűncselekményt, ezért a bíróság az ügyészi indítvánnyal azonos büntetést szabott ki, továbbá a Büntető Törvénykönyv kötelező erejű rendelkezésének megfelelően elrendelte a korábban felfüggesztett egy év szabadságvesztés végrehajtását is.

A mértékes ügyészi indítvány alkalmazásával a vádlottak mindkét esetben úgy kaptak megfelelően szigorú büntetést, hogy a törvényesség kritériuma nem csorbult, ugyanakkor az eljárások egyszerűen és gyorsan befejeződtek.

Hozzászólások lezárva.