Linkek

Az ügyészséggel kapcsolatban álló szervek és szervezetek, valamint honlapok elérhetőségei

Ügyészségi Szemle ugyeszsegiszemle.hu
Ügyészek Országos Egyesülete www.ugyeszek.hu
Országgyűlés www.mkogy.hu
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium www.kim.gov.hu
Belügyminisztérium www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
Alkotmánybíróság www.mkab.hu
Kúria www.lb.hu
A Magyar Köztársaság bíróságai www.birosag.hu
Országos Rendőr-főkapitányság www.orfk.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal www.nav.gov.hu
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat www.nbsz.hu
Országgyűlési Biztos Hivatala www.obh.hu
Állami Számvevőszék www.asz.hu
Magyar Ügyvédi Kamara www.magyarugyvedikamara.hu
Budapesti Ügyvédi Kamara www.bpbar.hu
Magyar Országos Közjegyzői Kamara www.mokk.hu
Európai Unió www.europa.eu/index_hu.htm
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó www.kozlonykiado.hu
Jogi oldalak gyűjtőhelye www.jog.lap.hu
Kriminalisztikai oldalak gyűjtőhelye www.kriminalisztika.lap.hu
Európai uniós elérhetőségek