Az első ügyészi törvény 1871. június 10-ei kihirdetésének évfordulója 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Az Ügyészség Napja alkalmából az Igazságügyi Palota Dísztermében tartott ünnepségen Dr. Polt Péter legfőbb ügyész meghívására díszvendégként részt vett Ladislav Hamran úr, az EUROJUST elnöke, aki a magyarul elmondott beszédében méltatta a magyar ügyészség eredményes munkáját és a EUROJUST-on belüli aktivitását. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész – aki maga is beszédet mondott az ünnepségen – az Együttműködésért alapított Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott Ladislav Hamran elnök úrnak. A legfőbb ügyész ezt követően elismeréseket és pályadíjakat adott át.

 Az ünnepségen Ladislav Hamran, az EUROJUST elnöke a szervezet jelenlegi tevékenységét bemutató beszédében méltatta dr. Polt Péter legfőbb ügyész széles körű szakmai és nemzetközi tevékenységét, valamint a magyar ügyészség eredményes munkáját.

Konkrét példákkal mutatta be, hogy az EUROJUST hogyan tudja hatékonyan segíteni az államok közötti együttműködést. Kiemelte az EUROJUST magyar szekciójának aktivitását. Külön hangsúlyozta, hogy Magyarország az első a tagállamok között a kiemelt bűncselekmények kapcsán történő információátadás terén. A magyar hatóságok jelentősen hozzájárulnak a tagállamok közötti intenzív nyomozási és igazságügyi együttműködéshez. Magyarország proaktív hozzáállása, és az EUROJUST-on keresztüli igazságügyi együttműködés melletti elkötelezettsége példaértékű. Álláspontja szerint országunk az EUROJUST fő szószólója Brüsszelben.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész beszédében kiemelte, hogy az Európai Uniónak rendkívül sikeres, a bűnügyi együttműködést koordináló, segítő egységei vannak. Elsősorban az EUROJUST, de megemlíthető az OLAF és az EUROPOL is. Az ilyen hálózat-típusú rendszerek (amelyekből 14 van az Európai Unióban) új alapokra helyezik a hatékony bűnüldözést és igazságszolgáltatást, amellett, hogy megőrzik az országok szuverenitását és igazságszolgáltatásuk nemzeti sajátosságait. Az ilyen típusú együttműködés erősíti az Európai Unió állampolgárainak uniós intézményekbe vetett bizalmát.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali ünnepség keretében az Együttműködésért alapított Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott Ladislav Hamran úrnak, az európai uniós megbízatása keretében a tagállamok közötti hatékony igazságügyi együttműködés, ezen belül Magyarország Ügyészségével kialakított kapcsolatok fejlesztése érdekében kifejtett kimagasló szakmai munkásságáért.

A legmagasabb szakmai elismerést, az első koronaügyész, Kozma Sándor emlékére 1992-ben alapított Kozma Sándor-díjat a legfőbb ügyész hat, szakmai munkáját huzamosabb ideje az átlagot meghaladó színvonalon, elhivatottsággal végző ügyészségi alkalmazottnak adta át.

Ezt követte a Vargha Ferenc-díj átadása, amellyel az ügyészségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, öt ügyészségi alkalmazott munkáját ismerte el.

Kimagasló szakmai életútja elismeréséül tizenöt ügyészségi alkalmazott Ügyészségi Emlékgyűrűt vehetett át.

Magyar István-díjat kapott harmincöt ügyészségi alkalmazott a kiemelkedő színvonalon és hivatástudattal végzett eredményes szakmai munkájáért.

A legfőbb ügyész Székely Ferenc-díjat adományozott öt kimagasló teljesítményt nyújtó alügyész részére, nyolc ügyészségi alkalmazott huzamos időn át nyújtott, kiemelkedő tevékenységét pedig emléktárgy adományozásával ismerte el a legfőbb ügyész.

Az elismeréseket a legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázat tizenhét díjának átadása követte.

Az Ügyészek Országos Egyesülete pénzjutalommal járó különdíjat ajánlott fel. Az elismerést dr. Matécsa Artemon, az Ügyészek Országos Egyesületének elnöke adta át.

Az EUROJUST és a közös nyomozó csoportok (JITs) tevékenységéről szóló összeállítás, Ladislav Hamran, az EUROJUST elnökének önéletrajza, valamint  a Pro Cooperatione Emlékérem adományozása kapcsán Ladislav Hamran úr méltatása az alábbi linkeken érhető el:

http://ugyeszseg.hu/az-eurojust-es-a-kozos-nyomozo-csoportok-jits-tevekenysegerol/

http://ugyeszseg.hu/ladislav-hamran-ur-az-eurojust-elnoke/

http://ugyeszseg.hu/a-pro-cooperatione-emlekerem-adomanyozasa-kapcsan-ladislav-hamran-ur-meltatasa/

Hozzászólások lezárva.