A halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt indult büntetőügyben Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a törvényesség érdekében jogorvoslati indítványt terjesztett elő a Kúrián a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék azon végzéseivel szemben, melyekben óvadék letétele esetére a gyanúsítottal szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el.

A Duna budapesti szakaszán 2019. május 29-én, az esti órákban történt hajóbaleset ügyében a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a hajóskapitány letartóztatását, azonban megállapította, hogy a gyanúsított – a végzés véglegessé válását követően – 15 millió forint óvadék letétele esetén, Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerül, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség fellebbezést jelentett be a döntéssel szemben, melyben kifejtette, hogy a terhelt jelenléte az eljárási cselekményeken kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazásával biztosítható. Az ukrán állampolgár gyanúsított magyarországi lakó- illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezik, munkájából adódóan a tartózkodási helye gyakran változik, Európában jelentős helyismerettel rendelkezik, illetve a megalapozott gyanú tárgyát képező cselekmény tárgyi súlya is a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazását teszik indokolttá.

Az ügyészség a fellebbezés indokolását kiegészítette, mivel felmerült annak a gyanúja is, hogy a hajóskapitány adatokat törölt a telefonjáról, ezáltal újabb letartóztatási ok állapítható meg, nevezetesen az, hogy a gyanúsított a bizonyítást megnehezítené, vagy veszélyeztetné.

A Fővárosi Törvényszék a kerületi bíróság végzését érdemben nem változtatta meg, az óvadék letételét engedélyezte.

A legfőbb ügyész jogorvoslati indítványának lényege szerint a törvényszék határozata már önmagában attól törvénysértő, hogy nem tartalmaz semmilyen döntést az ügyészi fellebbezés kiegészítésében írtakkal kapcsolatban. A törvényszék ugyanis a fellebbezésben megjelölt újabb letartóztatási okot nem vizsgálta érdemben. Emellett mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság határozata törvénysértő, mivel úgy rendelték el a bűnügyi felügyeletet, hogy a gyanúsított konkrét tartózkodási helye a döntés meghozatalakor a hatóság előtt egyáltalán nem volt ismert.

Mindezek alapján a legfőbb ügyész indítványozta, hogy a Kúria állapítsa meg azt, hogy az első és másodfokú bíróságok törvénysértően fogadták el az óvadék megállapítására irányuló védői indítványt, és rendelték el a gyanúsított bűnügyi felügyeletét óvadék letétele esetén.

A Kúria határozata csak a törvénysértést állapíthatja meg.

Hozzászólások lezárva.