A vádlott több évtizede állt munkaviszonyban az egyik állami fenntartású nevelőotthonban, majd pedig kormányzati szolgálati viszonyban a jogutód intézménynél, ahol könyvelőként, majd 2013. évtől kezdve pénzügyi referensként dolgozott.

Az asszony feladata volt az intézményben megállapított étkezési térítési díjak nyilvántartása, a bizonylatok kiállítása és megőrzése, valamint a dolgozók, és az intézményben élő utógondozott nagykorúak étkezési díjainak beszedése, és befizetése az erre célra nyitott intézményi számlára.

A vádlott 2013. január 1-jétől kezdődően 2016. december 31. napjáig terjedő időszakban is havonta eleget tett ezen kötelezettségének, azonban csak a pénz töredékét, 1.240.864,- forintot fizette be a számlára, a további, közel 4 millió forintot rendszeresen magához vette, és azt a saját és családja megélhetésére, hitelei törlesztésére fordította.

A vádlott által a sértettnek okozott kár nem térült meg, az intézmény képviselője polgári jogi igényt terjesztett elő a vádlottal szemben.

A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen a Berettyóújfalui Járási Ügyészség nagyobb értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Berettyóújfalui Járásbíróságon. A tárgyalás mellőzésére irányuló vádiratban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt, továbbá arra, hogy a sértett képviselője által előterjesztett polgári jogi igényt a járásbíróság érdemben bírálja el.

Hozzászólások lezárva.