A sikeres ügyészi fellépés nyomán jogerősen is megállapította a bíróság, hogy az ingatlan eladáskor önmagában a címmel, képpel, esetleg helyrajzi számmal történő hirdetés nem járhat automatikusan a fogyasztó teljes munkadíj kifizetésére kötelezésével, ehhez ugyanis a közvetítés és az értékesítés közötti okozati összefüggésnek is kimutathatónak kell lennie.

A jóhiszeműség és a tisztességesség követelményét sérti az a szerződéses rendelkezés, amely arra kötelezi a fogyasztót, hogy irányítsa az ingatlanközvetítőhöz az esetlegesen nála jelentkező ún. ajánlatkérőket, tehát a potenciális vevőket. Ez ugyanis megakadályozza, hogy a fogyasztó saját maga kísérelje meg ingatlanát eladni, amely nyilvánvalóan tisztességtelen kikötése a szerződésnek. Ugyanígy tisztességtelen, tehát érvénytelen feltétel a bánatpénz megfizetése mellett külön kötbért is, illetve a megbízási díj mellett költségtérítést is kikötni. A fogyasztó jogi úton történő igényérvényesítési lehetőségét korlátozó, tehát szintén érvénytelen az olyan szerződési feltétel, amely az esetleges jogviták elbírálására egy adott város járásbíróságát kizárólagos illetékességgel kiköti. A konkrét ügyben a bíróság jogerősen túlzott mértékűnek minősítette az évi 10% késedelmi kamatot is.

Hozzászólások lezárva.