Tájékoztató a Legfőbb Ügyészség akkreditációjáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (továbbiakban: Stt.) alapján hivatalos statisztikai tevékenységet az a szervezet végezhet, amely közfeladatának részeként hoz nyilvánosságra hivatalos statisztikai adatokat, és amelynek szervezete és működése megfelel a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt alapelveknek.

Az Stt. 4. § (2) bekezdésében, illetve 5. §-ban foglaltaknak megfelelően, a törvény 50. §-ban meghatározottak szerint a Központi Statisztikai Hivatal 2017. év novemberében elsőként a Legfőbb Ügyészség esetében indította meg az akkreditációs eljárást.

Az önértékelési szakasz, majd az azt követő helyszíni látogatás alapján az Akkreditációs Bizottság elkészítette az „Akkreditációs vizsgálati jelentés a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe elveinek történő megfelelésről” címet viselő jelentését, amelyben javasolta a Legfőbb Ügyészség Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaként való akkreditálását.

A Központi Statisztikai Hivatal Elnöke 2018. április hónapban a Legfőbb Ügyészségnek a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagságába 5 éves időtartamra az akkreditációt megadta.

Az Akkreditációs vizsgálati jelentés a Központi Statisztikai Hivatal honlapján is megismerhető.

Akkreditációs Nyilatkozat

Akkreditációs vizsgálati jelentés