A szexuális erőszak áldozataival kapcsolatos jogkérdések a régiós konferencián

A Zala Megyei Főügyészség 2017. május 10-én tartott szakmai napot a büntetőjogi szakterületen dolgozó ügyészek, alügyészek, fogalmazók számára. A gyakorlati kérdésekre orientált témaválasztás a Legfőbb Ügyészség jóváhagyása alapján beléphetett az ügyészek számára kötelezően előírt szakmai továbbképzések sorába.

Az egész napos rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, mert a 31 fő zalai szakember mellett soproni, szekszárdi, veszprémi, ajkai, tapolcai és pécsi ügyészek is jelen voltak.

Dr. Novákné dr.Lang Szabina osztályvezető és Henczi Attila mediátor a Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának munkatársai ismertették a mediációval kapcsolatos szakmai tapasztalataikat, különös tekintettel arra, hogy miért tartják fontosnak, hogy a sértetti reparáció megelőzze az állam büntető igényét. A mediátor rámutatott arra, hogy milyen hosszú folyamat, mire a bűncselekmény elkövetője és a sértett megállapodása létrejön, de megéri a fáradságot, mert a konkrét esetek azt támasztják alá, hogy az elkövetők így sokkal jobban belelátnak a sértett életébe, szembesülnek azzal, milyen hatással volt rájuk az elszenvedett bűncselekmény, ami által sokkal hatékonyabban tarthatók vissza újabb bűncselekmények elkövetésétől.
Dr. Kökényesi-Bartos Attila legfőbb ügyészségi ügyész az igazságügyi informatikus szakértők és szaktanácsadók szerepét elemezte a büntetőeljárásban. Ábrákkal szemléltetve mutatta be a legújabb informatikai eszközök gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit a bűnüldözés során.
Vadászné dr. Moticska Annamária a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Osztályának képviseletében a tiltott szerencsejátékok leleplezésének informatika eszközeiről tartott színes beszámolót, külön kitérve arra, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve a folyamatosan működő és elérhető, illegális fogadófelületek használói. Felhívta a figyelmet rá, hogy számukra a felületeket működtetők jogsértései ellen jelenleg nincs hathatós jogi védelem.
A délutáni órákban került sor Ignéczi Hajnalka kriminálpszichológus nagysikerű előadására., aki a „Vadászat” című dán film megtekintését követően, az abban látottakat is elemezve, a gyermekkorú sértettek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt indult eljárások kapcsán a szavahihetőséggel kapcsolatos dilemmákat vázolta.

Hozzászólások lezárva.