Intézményi stratégia elkészítése

Pályázó neve: Legfőbb Ügyészség
A projekt megnevezése: A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése
(ÁROP-1.1.19-2012-2012-0004)
Megítélt összeg: 21 987 845 HUF
A Támogatói Okirat kelte: 2012. november 16.

1. Előzmények

A szakmai eredményesség magas színvonalának fenntartása megköveteli az ügyészi szervezettől, hogy erőforrásaival ésszerűen és rugalmasan, a szervezeti működés hatékonyságának növelése révén gazdálkodjon. Ehhez alkalmassá kell válnia arra is, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokat tervezetten és célzottan használhassa fel működési feltételeinek javítása érdekében.

Ennek biztosítása céljából Legfőbb Ügyész úr
– egyrészt kialakította az ügyészségi projekttevékenység szervezeti kereteit létrehozva a Tervezési és Projektkoordinációs Önálló Csoportot,
– másrészt olyan intézményi stratégiai tervdokumentum megalkotásáról döntött, amelynek elsődleges célja a 2014-2020-as európai uniós finanszírozási ciklusra történő ügyészségi felkészülés a fejlesztendő területek azonosítása révén.

2. A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése című, az Európai Unió által támogatott projekt bemutatása

A projekt céljai
– a szakmai eredményesség fenntartása a szervezeti működés hatékonyságának növelése révén,
– javaslattétel az áttekinthetőbb és kiszámíthatóbb intézményi működési keretek kialakítására,
– a középtávú ügyészségi fejlesztések megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra.

Résztvevők
A projekt megvalósításában ügyészségi oldalról a Legfőbb Ügyészség főosztályvezetői, önálló osztályvezetői, a Tervezési és Projektkoordinációs Önálló Csoport munkatársai, valamint az ügyészségi vezetőkből álló Stratégia-előkészítő Munkacsoport tagjai vettek részt. A stratégiaalkotást közbeszerzési eljárásban kiválasztott külső szakértő is segítette.

A projekt költségvetése
A projekt az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában valósult meg.

A projekt időtávja
I. szakasz: Helyzetelemzés
Az intézmény jelenlegi működésének elemzése alapozta meg a stratégiaalkotást. A helyzetértékelés alapját a dokumentumelemzés és a személyes interjúk adták. A helyzetértékelési fázis végén a stratégia-előkészítő munkacsoport tagjainak részvételével szakmai műhelymunkára került sor, amelynek célja a helyzetértékelés véglegesítése volt.

II. szakasz: Stratégiai tervezés és programozás
A II. szakasz célja a helyzetértékelésre alapozott jövőképalkotás, stratégiai céltérkép megalkotása, a fejlesztési célok megvalósításához szükséges akciók definiálása a 2014-2020-as időtávra vonatkozóan.
A stratégia rögzíti a megvalósításához szükséges eszközrendszert, tartalmazza a végrehajtás kockázatainak elemzését, az európai uniós és hazai fejlesztéspolitikai programokhoz való illeszkedés vizsgálatát is.
A szükséges tevékenységek, feladatok ütemezésére szakértői javaslat készült.

Projektkommunikáció
A stratégia véglegesítését és legfőbb ügyészi jóváhagyását követően azt egy szakmai konferencia keretében mutattuk be az ügyészségi vezetőknek.
A projekt a nyomtatott formában is elkészülő intézményi stratégia nyilvánosság számára történő bemutatásával zárult.
A projekt rövid összefoglalása
A projekt szervezeti felépítése
Jogszabályi keretek összefoglalása
Szervezeti felelősségi rendszer bemutatása
A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiája

Sajtóközlemények:
2012. december 12.
2013. március 5.
2013. november 19.

Rendezvények:
2013. november 18.: Sajtónyilvános záró rendezvény
Meghívó
Program

A közreműködő és koordinációs szervezet neve és elérhetősége:
Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: 06-40-638-638
E-mail: palyazat@me.gov.hu
http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat 

Kapcsolat:
Legfőbb Ügyészség
1055 Budapest, Markó u. 16.
E-mail: arop-1.projekt@mku.hu