A határmenti megyék több évtizedes szakmai együttműködése keretében a Besztercebányai Kerületi Ügyészség 2019. május 23-24-én látta vendégül a Nógrád Megyei Főügyészség vezetőit.

A szakmai program a Rimaszombati Járási Ügyészségen vette kezdetét, ahol JUDr. Peter Bedlovič besztercebányai kerületi főügyész fogadta és köszöntötte a delegáció tagjait. Az ezt követő munkaértekezleten a határmenti együttműködés keretén belüli szakmai tapasztalatokat vitatták meg a résztvevők. Az értekezlet után megtekintettük az ügyészséget, majd pedig a Rimaszombati Járásbíróság közelmúltban felújított impozáns épületét.

A rimaszombati programot követően a küldöttség tagjai a két napos szakmai értekezletet Krpačovóban, a Szlovák Köztársaság Legfőbb Ügyészségének Rekreációs Központjában folytatták tovább, ahol a délutáni program keretében Sziliné dr. Séber Anita főügyészhelyettes ismertette a magyar büntetőeljárásban bekövetkezett lényegesebb változásokat. Összehasonlítva a két ország jogrendszerét, a delegáció tagjai azok jogintézményei között sok párhuzamot találtak és részletesen is megtárgyalták a hazai büntetőeljárásban új, azonban a szlovák jogban már jól bevált egyezség szabályozását, illetve annak gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

A megbeszélés későbbi szakaszában a nemzetközi ügyek intézésének gyakorlati kérdései kerültek középpontba, melyeket a szlovák fél részéről JUDr. Jana Kopernická, míg magyar részről dr. Körmendiné dr. Veres Orsolya főügyészségi ügyész összegzett.

A találkozó második napja a két ügyészi szervezet sajtótevékenységének ismertetésével folytatódott. Ennek keretében dr. Körmendiné dr. Veres Orsolya sajtószóvivő az ügyészi szervezet sajtószóvivői rendszerének felépítésével, a sajtóval való kapcsolattartás módjával ismertette meg a résztvevőket. Dr. Bóna Gyula főügyész – aki korábban maga is sajtószóvivő volt – a sajtóval való proaktív kapcsolattartás lényegét vázolta fel, mely a szlovák kollégák körében is elismerést váltott ki.

A megbeszélés zárásaként JUDr. Zoja Lišiaková közjogi kerületi főügyészhelyettes számolt be a civilisztikai tevékenységről, míg magyar résztől dr. Bóna Gyula főügyész vázolta fel a közjogi szakág tevékenységét, kitérve a szabálysértések és a büntetés-végrehajtás terén a szakágra háruló feladatokra.

A szakmai értekezlet zárásaként a delegáció vezetői röviden összegezték a tapasztalatcsere eredményeit, és abbéli reményüket fejezték be, hogy a következő években is lehetőség nyílik hasonló találkozók lebonyolítására.

 

Hozzászólások lezárva.