Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Idén rendhagyó módon – az írásban benyújtott országgyűlési beszámolóval egyidejűleg – a legfőbb ügyész a kollégái felé videóüzenetben számolt be az ügyészség tavalyi...

2020. november 23., 8:00

Az ügyész­ség épü­le­te­i­ben kizá­ró­lag orrot és szá­jat elta­ka­ró maszk­ban lehet tar­tóz­kod­ni.Sál, kendő hasz­ná­la­ta masz­ként nem meg­en­ge­dett. A bent...

2020. november 17., 3:00

Mindennapjainkból kiragadott életképekkel kívánjuk megjeleníteni az ügyészi hivatást, annak kihívásait és szépségeit.

2020. november 17., 2:00

A legnépesebb megye - ügyészi szemszögből.

2020. november 17., 1:00

Az ügyészség kevésbé ismert, büntetőjogon kívüli feladatairól dr. Jagusztin Tamás, Pest megyei főügyészségi osztályvezető ügyész mesélt.

2020. november 17., 0:00

Tájé­koz­tat­juk, hogy 2020. szep­tem­ber 9. nap­já­tól vissza­vo­ná­sig az új koro­na­ví­rus okoz­ta jár­vány­hely­zet miatt az ügyész­ség­re érke­ző papír alapú,...

2020. november 13., 13:28