Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

A századforduló nyüzsgő világa a bűncselekmények kapcsán is változást hozott – 1908-ban megtörtént hazánk első fegyveres rablása. 

2023. március 22., 8:30

Március 15-e alkalmából, a legfőbb ügyész előterjesztésére, Dr. Novák Katalin köztársasági elnök két ügyészségi munkatársnak adományozott kitüntetést.

2023. március 21., 8:30

Három év telt már el azóta, hogy az ügyész­ség új utak­ra lépett és új plat­for­mo­kon is igyek­szik bemu­tat­ni az ügyész­ség mun­ká­ját, ismer­tet­ni az egyes...

2023. március 13., 9:02

Boldog Nőnapot kívánunk Weöres Sándor versével, amit dr. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője tolmácsol nekünk.

2023. március 8., 8:27

A Fővárosi Főügyészség új típusú csalási módszerekre szeretné felhívni a figyelmet, amelyek elkerüléséhez körültekintésre és elővigyázatosságra van szükség.

2023. március 7., 8:00

Hivatalában fogadta Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Scott Donovant, a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA) igazgatóját.

2023. március 3., 8:30

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és az Országos Bírósági Hivatal február 13-án közös, előadásokkal egybekötött könyvbemutatót tartott.

2023. február 28., 8:30

A közel­múlt­ban is lát­hat­tunk a fut­ball­pá­lyá­kon kívül leját­szó­dó, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye­ket, ame­lyek adott eset­ben garáz­da­sá­got vagy testi...

2023. február 27., 8:29

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nye­ken kívül köz­ér­dek­vé­del­mi ügyek­ben is eljár. Az ilyen ese­tek­kel fog­lal­ko­zó ügyé­szek köz­vet­le­nül...

2023. február 22., 8:30

1 2 24 25