Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953 óta műkö­dik a bíró­ság­gal közös épü­let­ben, ami a közel 70 éves közös hasz­ná­lat után mind az ügyész­ség, mind a...

2022. június 29., 8:34

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és az Országos Bírósági Hivatal közös szervezésű nemzetközi nyári egyetemet tartott Miskolcon. A téma az uniós pénzügyi érdekeket...

2022. június 27., 8:30

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon átad­ta a Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát. A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953. évi lét­re­jöt­té­től...

2022. június 22., 12:30

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész júni­us 21-én a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Ivan Ges­hev bol­gár leg­főbb ügyészt. Dr. Polt Péter a talál­ko­zón beszá­molt a bol­gár...

2022. június 22., 10:31

Dr. Frischmann Edgár nyugalmazott főügyészségi ügyész kollégánk márciusban ünnepelte 100. születésnapját. Élete maga a történelem.

2022. június 22., 8:44

Az idei Ügyészség Napján tartott központi rendezvényen a meghívott előadó a Kúria elnöke, dr. Varga Zs. András volt.

2022. június 21., 8:37

Az Ügyészség Napján tartott ünnepségen személyesen lehettek jelen a legmagasabb kitüntetésekben részesített kollégák, amely elismeréseket a legfőbb ügyésztől vehették át.

2022. június 15., 8:43

A 2022. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottainak névsora.

2022. június 10., 11:00

Az Ügyészség Napjáról minden évben központi ünnepséggel emlékezünk meg. Idén Varga Zs. András, a Kúria elnöke köszöntötte az ügyészi szervezetet meghívott vendégként.

2022. június 10., 8:30

1 2 15 16