A sajtóban „lúgos támadásként” ismert ügyben, a már Kúria előtt folyamatban lévő eljárás idején írt, majd iratokhoz csatolt valótlan tartalmú levél kapcsán merült fel a hamis tanúzás bűntettének gyanúja. Az erre vonatkozó feljelentést az ügyészségnek el kellett utasítania, azonban kizárólag azon okból, hogy a hamis tanúzás miatti eljárás lefolytatásának jelenleg törvényi akadálya van.

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben, a Kúria előtti eljárásban az ügy vádlottjának védője egy 2017. május 2-án kelt levelet csatolt. A levélben a levél írója azt állította, hogy 2016-ban az egyik híradásban egy a sértett nőt kísérő személyben felismerte azt a férfit, aki őt korábban – még mielőtt bevonult a büntetés-végrehajtási intézetbe – meg akarta bízni az ügy tárgyát képező súlyos bűncselekmény elkövetésével.

A levélben írtak kapcsán az abban érintett férfi tett feljelentést, amely feljelentés büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntettére utal.

A feljelentésben megjelölt levél íróját a Fővárosi Főügyészség beazonosította és egyúttal megállapította, hogy a feljelentés tárgyát képező levél valótlan tartalmú.

Ugyanakkor a büntető törvény rendelkezése szerint, a hamis tanúzás miatt mindaddig, amíg az az ügy, amelyben a hamis tanúzást elkövették (alapügy) nem fejeződik be, büntetőeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható (az ügy jelenlegi szakaszában ez a hatóság a bíróság).

A Budapesti Nyomozó Ügyészségnek ezért a hamis tanúzás bűntette miatti feljelentést – a törvény által megkívánt feljelentés hiánya miatt – el kellett utasítania. E törvényi akadály elhárultával, azaz az alapügy jogerős befejezését követően a feljelentést az ügyészség haladéktalanul elbírálja.

Hozzászólások lezárva.