A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségi Közjogi Szakágának kiemelt feladata a polgári nemperes eljárásokban való részvétel.

Az élethez, a testi épséghez és a méltósághoz való alapvető emberi jogok védelmére született meg a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény. A jogszabály értelmében a bántalmazás nemcsak fizikális lehet, annak minősül a családtagok megfélemlítése, terrorizálása és kiszolgáltatott helyzetének kihasználása is.

A felmerült konfliktust követően a rendőrség kezdeményezésére hivatalból vagy a sérelmet szenvedett hozzátartozó kérelmére indul meg az eljárás a polgári bíróságon.

A fenti jogszabály és az ügyészségről szóló törvény felhatalmazása alapján a közjogi szakágban tevékenykedő ügyészek a polgári bíróság előtt megelőző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárásban felléphetnek. Az ügyész ezt a jogát a nők, a gyerekek, a fogyatékkal élők, időskorúak, mint helyzetüknél, állapotuknál fogva kiszolgáltatott személyek, jogi védelme érdekében gyakorolja.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Közjogi Szakágában feladatot ellátó ügyészek 2019-ben a megyében működő járásbíróságok előtt indult összesen százötven nemperes eljárás közül kilencvenben jelentették be fellépésüket és indítványt tettek a megelőző távoltartás bírói elrendelésére. Ezekben az ügyekben a járásbíróságok az ügyészi álláspontot osztva elrendelték a megelőző távoltartást, amely maximum hatvan napig tarthat.

A megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó fél tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát, a szülői felügyeleti jogát és a kiskorú gyermekével való kapcsolattartási jogát. A bíróság azt is elrendelheti, hogy a bántalmazó fél nem keresheti fel gyermeke nevelési–oktatási intézményét vagy hozzátartozója munkahelyét.

Amennyiben a bántalmazó fél az előírt magatartási szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, amely miatt elzárás büntetés is kiszabható.

Hozzászólások lezárva.