A mai napon mind a hvg.hu, mind a PestiSrácok.hu minden alapot nélkülöző megállapításokat tett az ügyészséggel kapcsolatban  a Dr. Czeglédy Csaba és társai ellen folyamatban levő ügyben.

Mindezekkel szemben, az ügyészség az ügyben folytatott nyomozás felügyeleti tevékenysége során mindvégig a hatályos büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint járt el és ezért visszautasít minden ezt megkérdőjelező állítást.

A cikkekben említett újságírót írásbeli bejelentése nyomán tanúként hallgatta ki a nyomozó hatóság. A tanú a személyi adatai zártan kezelését nem kérte. Az újságíró ezt követően újabb beadványt küldött. Beadványát az ügyészség a nyomozó hatóságnak továbbította, amely azt kivizsgálta.

A beadvány tartalmaz ugyan egy olyan megjegyzést, hogy a beadvány benyújtója ezen okiratot és annak tartalmát zártan kéri kezelni. Ezen kérelem ugyanakkor sem a beadvány benyújtása idején, sem a jelenleg hatályos büntetőeljárási szabályok szerint nem értelmezhető, és nem teljesíthető, tekintettel arra, hogy az két gyanúsítottra, a gyanúsítottak befolyásolására, továbbá egy, az eljárás során kihallgatott tanú szavahihetőségére, és az eljárás során érkezett számos, és több bűncselekmény megvalósulását állító beadvány valóságtartalmára vonatkozó adatokat tartalmaz.

A Csongrád Megyei Főügyészségnek nincs, és nem is volt törvényes lehetősége arra, hogy az eljárás tárgyát képező cselekménnyel, a gyanúsítottakkal és a tanúkkal, és az eljárás során érkezett, az eljárás tárgyával nyomatékosan összefüggő bizonyítási eszközöket, és az ezek valóságtartalmát akár erősítő, akár cáfoló bizonyítási eszközöket figyelmen kívül hagyja, a nyomozati iratok közül kiemelje, és ne bocsássa a nyomozó hatóság rendelkezésére. A nyomozó hatóságnak pedig kötelessége, hogy azt, az ügyirat részeként a gyanúsítottak és védőik rendelkezésére bocsássa legkésőbb a nyomozás befejezésekor.

Minden alapot nélkülöz és az iratokkal ellentétes az az állítás, hogy az ügyészség a több milliárd forintos vagyoni hátrány útját ne kísérelte volna meg felderíteni, amit az is alátámaszt, hogy azzal kapcsolatban a nyomozás mellett vagyonvisszaszerzési eljárás is elrendelésre került.

Mind a nyomozó hatóság, mind az ügyészség politikai szempontoktól mentesen, a jogszabályoknak megfelelően folytatta az eljárást.

Az ügyészség a jelen ügyben törvényesen és eredményesen járt el, bizonyítékokkal alátámasztva vádolta meg a terhelteket.

Hozzászólások lezárva.