A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség elrendelte egy reintegrációs őrizetben, otthonában lévő elítélt hátralévő szabadságvesztésének foganatba vételét, mert sorozatosan, figyelmeztetés ellenére megsértette a bíróság által előírt szabályokat. A férfi feltételesen sem kerülhet ki a börtönből, míg le nem tölti a büntetését.

A Székesfehérvári Törvényszék 2018 decemberében engedélyezte a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben szabadságvesztés büntetését töltő, kecskeméti illetőségű elítélt reintegrációs őrizetét.  A reintergációs őrizet célja az elítélt társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése. Ennek érdekében az elítélt a büntetése meghatározott részét bizonyos feltételek mellett bv. intézeten kívül, otthonában töltheti. A törvényszék határozata értelmében az elítélt a lakóhelyéül szolgáló kecskeméti lakást minden kedden és csütörtökön négy-négy órahosszára elhagyhatta.  Mozgását a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet felügyelte az elítélt által viselt elektronikus távfelügyeleti eszköz segítségével.

A férfi azonban nem tartotta be a szabályokat, mert lakóhelyét rövid időre több alkalommal elhagyta a törvényszék által meghatározott időintervallumon kívül is, valamint nem tért vissza lakóhelyére a megadott időre.  A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet felhívta az elítélt figyelmét a szabályszegések következményére, ezzel egyidőben a szabályok megsértését jelentette a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetés-végrehajtási ügyésze felé.  A főügyészség az ismétlődő szabályszegések miatt elrendelte a szabadságvesztés hátralévő részének ideiglenes foganatba vételét és kezdeményezte a Kecskeméti Törvényszék előtt a reintegrációs őrizet megszüntetését.  A főügyészségi határozat meghozatalát követő egy órán belül a Kecskeméti Rendőrkapitányság járőrei a férfit előállították a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

A Kecskeméti Törvényszék soron kívüli eljárásban megszüntette a reintegrációs őrizetet és elrendelte a szabadságvesztés hátralévő részének bv. intézetben való letöltését.

Az elítélt reintegrációs őrizet alatt tanúsított súlyosan szabályszegő magatartására, valamint előéletére figyelemmel a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség nem támogatta az elítélt feltételes szabadságra bocsátását sem.  A Kecskeméti Törvényszék e tekintetben is osztotta a főügyészség álláspontját és jogerős döntésében nem engedélyezte az elítélt feltételes szabadságra bocsátását.

Hozzászólások lezárva.