Főoldal » Archív » 1 év 4 hónap börtön 20.000 forint értékű élelmiszerlopásért

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott 2014. év első nap­já­ra virradóan
bement egy derecs­kei beke­rí­tett ingat­lan­ra, ahol a garázs lakat­ját lefeszítve
élel­mi­szert: 25 sört, kacsa­zsírt, kacsa­sül­tet, mézet és házi pálin­kát lopott.
A lopás­sal 20.200,- forint, a ron­gá­lás­sal pedig 2.300,- forint kárt oko­zott. A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség 2014. janu­ár 22. nap­ján sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, aki a cse­lek­ményt külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye