Főoldal » Archív » 1 év 6 hónap börtön egy román embercsempésznek

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2015. szep­tem­ber 25-én minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 30 éves romá­ni­ai fér­fit, aki 2015. augusz­tus 27-én leg­alább 40 szír mig­ránst akart egy teher­au­tó­val Buda­pest­re, majd Nyugat-Európába csem­pész­ni, de a jármű fel­bo­rult az autópályán.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye