Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 1 napon belül elítélték a telefontolvajt

Része­gen a kor­mány­hi­va­tal bejá­ra­ta mel­let­ti por­tás­fül­ké­ből ello­pott egy 56.000,- forint érté­kű mobil­te­le­font egy férfi 2014. feb­ru­ár 5-én a déli órák­ban. A sér­tett beje­len­té­sét köve­tő­en a hely­szín köze­lé­ben az elkö­ve­tőt rend­őrök iga­zol­tat­ták és ami­kor átvizs­gál­ták a ruhá­ját, meg­ta­lál­ták nála a lopott tele­pont, 14 óra 03 perc­kor őri­zet­be vették.
A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt 20 nap
elzá­rás bün­te­tést sza­bott ki H. Márk­kal szemben.A dön­tés jogerős.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mény - elzárás