Főoldal » Archív » 10-12 éves lányokat támadott meg - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak minő­sí­tett bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly télen három 10-12 év közöt­ti lányt táma­dott meg a fővá­ros XIII. kerü­le­té­ben azért, hogy őket sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kényszerítse.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye