Főoldal » Archív » 11.000 üzenetet küldött egy férfi, aki nem tudta feldoldozni a szakítást

A vád­lott 2013. novem­ber – 2014. janu­ár között a mobil­te­le­fon­já­ról 139 alka­lom­mal hívta a sér­tet­tet, ille­tő­leg a tele­fon­ján lévő ingye­nes sms küldő alkal­ma­zás hasz­ná­la­tá­val 2013. novem­ber 2014. feb­ru­ár közti idő­ben 11.281 darab üze­ne­tet kül­dött annak elle­né­re, hogy a sér­tett több­ször, kife­je­zet­ten kérte, hagy­ja őt békén.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-zaklatásról