Főoldal » Archív » 12 órán belül ítélet egy alvó sértettet kifosztó férfival szemben

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban - az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 12 órán belül - bíró­ság elé állí­tot­ta, a bíró­ság pedig ennek ered­mé­nye­ként 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a 42 éves fér­fit, aki teg­nap haj­nal­ban egy buda­pes­ti autó­bu­szon egy alvó nőt fosz­tott ki.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye