Főoldal » Archív » 12 órán belül jogerős ítélet egy rendőrre támadó horvát férfival szemben

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség még az elkö­ve­tés nap­ján, mint­egy 12 órán belül ered­mé­nye­sen bíró­ság elé állí­tott egy 44 éves hor­vát állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki múlt pén­te­ken a Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő egyik rendőrt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye