Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 16 éves fiú is árulta az új pszichoaktív anyagot Budapesten - vádemelés

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy fel­nőtt­ko­rú­val és egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a vád sze­rint a fővá­ros VIII. kerü­le­té­ben új pszi­cho­ak­tív anyag­gal keres­ked­tek, amely­ben több­ször az akkor 16 éves fiú is aktí­van részt vett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.23.