Főoldal » Archív » 17 hétvégi házba tört be - 700 ezer forint értéket vitt el

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt az elkö­ve­tés­kor 36 éves fér­fi­vel szem­ben. A férfi 2014. szep­tem­ber és 2014. decem­ber között, Tata­bá­nya és Vér­tes­sző­lős terü­le­tén össze­sen 17 hét­vé­gi házba tört be, és onnan – töb­bek között – műsza­ki esz­kö­zö­ket, vas­anya­go­kat, veze­té­ke­ket lopott, ezál­tal 701.000 forint­tal gazdagodott.

Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.15.