Főoldal » Archív » 19 évvel ezelőtti emberölés ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy liba­no­ni állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 1996 ápri­li­sá­ban érté­kek meg­szer­zé­se érde­ké­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel vég­zett a neki koráb­ban szál­lást adó csa­lád két tag­já­val, köz­tük egy hét éves gyermekkel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye