Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 2 év börtönre ítéltek egy szerb embercsempészt Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2015. októ­ber 7-én minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 22 éves szerb fér­fit, aki 2015. augusz­tus vége és szep­tem­ber 9. között mint­egy 8 alka­lom­mal össze­sen 97 mig­ránst csem­pé­szett egy sze­mély­au­tó­val Buda­pest­re, illet­ve Auszt­ri­á­ba, de az utol­só szál­lí­tás­nál az M5-ös autó­pá­lyán elfog­ták a rendőrök.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye