Főoldal » Archív » 20 tonna húst akartak hamis okiratokkal kicsalni

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2014. ápri­lis 2-án indít­vá­nyoz­ta annak a két – 35 éves és 28 éves – román fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2014. már­ci­us 31-én egy kis­kun­fél­egy­há­zi hús­üzem­ből 20 tonna, több mint 19 mil­lió forint érté­kű sér­tés­húst pró­bál­tak meg elvin­ni hamis ira­tok­kal, vala­mint hamis kül­föl­di rend­szá­mú kamionnal.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -előzetesről