Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 24 órán belül bíróság elé került a rendőrökre támadó apa és fia

Előbb a fiú, azután az apa bán­tal­maz­ta laká­su­kon a hoz­zá­juk csa­lá­di vesze­ke­dés miatt kihí­vott rend­őr­jár­őr tag­ja­it. Az ügy­ben az Egri Nyo­mo­zó Ügyész­ség kivé­te­les gyor­sa­ság­gal, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 24 órán belül, hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek vád­já­val állí­tot­ta bíró­ság elé az elő­ző­leg őri­zet­be vett gyanúsítottakat.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség -rend­őr­bán­tal­ma­zás Szücsiben