Főoldal » Archív » 25 kg marihuánát csempészett az albán férfi

Az albán férfi 2013. novem­ber 9-ére vir­ra­dó­ra pró­bált meg mint­egy 25 kg mari­hu­á­nát Magyar­or­szág terü­le­té­re csem­pész­ni. A vád­lott a rösz­kei autó­pá­lyán levő határ­át­ke­lő­he­lyen jelent­ke­zett belé­pés­re, ami­kor is visel­ke­dé­se gya­nús­sá vált az ellen­őr­zés során. A gép­ko­csi átku­ta­tá­sa­kor a határ­őrök egy a vád­lott által házi­la­go­san kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen buk­kan­tak a mari­hu­á­ná­ra, A Csong­rád Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőt..

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03 04 mari­hua­nát csem­pé­sző albán férfi