Főoldal » Archív » 2,5 milliót akart kicsalni társasházától egy közös képviselő Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 50 éves bal­ló­szö­gi nő ellen, aki 2015. ápri­lis 3-án egy meg­ha­mi­sí­tott átuta­lá­si meg­bí­zás­sal több mint 2,5 mil­lió Ft-ot akart átutal­tat­ni egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­ház folyó­szám­lá­já­ról a saját bankszámlájára.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.30.