Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 27 tonna melasz jutott a Kapos folyóba, tömegével pusztultak a halak- Fotókkal

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kere­set­tel élt a Kapos­vá­ri Cukor­gyá­rat működ­te­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben 33 mil­lió forint ter­mé­sze­ti érték­ben oko­zott kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben a Kapos­vá­ri Törvényszéken.
A kere­set sze­rint 2013. szep­tem­ber 24-én a tár­sa­ság kapos­vá­ri üze­mé­ben műkö­dő egy fém­tar­tály sérü­lé­se miatt 27 tonna vinasz (cukor­ta­la­ní­tott melasz) jutott a Kapos folyó­ba, majd onnan a Sióba. A szennye­ző­anyag bom­lá­sa a víz­ben oldott oxi­gén mennyi­sé­gét csök­ken­tet­te, amely nem­csak a halász­ha­tó halak­ra volt káros hatás­sal, hanem védett hal­fa­jok, pl. szi­vár­vá­nyos ökle, hal­vány­fol­tú küllő töme­ges pusz­tu­lá­sá­hoz is vezetett.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

Fotó-Somogy1

Fotó-Somogy2

Fotó-Somogy3