Főoldal » Archív » Három embercsempész került előzetes letartóztatásba

Koszo­vói albán nem­ze­ti­sé­gű sze­mé­lyek ille­gá­lis Német­or­szág­ba tör­té­nő uta­zá­sá­hoz nyúj­tott segít­sé­get anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért az a négy férfi, akik közül hár­mat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezett.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye