A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 22 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2016. már­ci­us 10-én élel­mi­sze­re­ket és tisz­tál­ko­dó sze­re­ket lopott egy kecs­ke­mé­ti áru­ház­ból, majd a lopott dol­gok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben arcon ütöt­te, fenye­get­te és meg akar­ta harap­ni az őt tet­ten érő őrt.

Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.07.