Főoldal » Archív » 36 külföldit zsúfolt egy gépjárműbe – gyorsított eljárásban ítélték el az embercsempészt

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy román állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan gép­jár­mű­ben össze­zsú­fol­va, össze­sen 36 kül­föl­di állam­pol­gárt pró­bált Német­or­szág­ba csempészni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye