Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 42 migráns és két embercsempész bíróság előtt egy hétvége leforgása alatt

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elmúlt hét­vé­ge ügye­le­ti fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa során 42 ille­gá­lis beván­dor­lót állí­tott bíró­ság elé gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben, míg két ember­csem­pész elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indítványozta.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye