Főoldal » Archív » 55 illegális bevándorló bíróság elé állítását kezdeményezte az ügyészség a múlt héten

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 55 ille­gá­lis beván­dor­ló bűnös­sé­gé­nek gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben tör­té­nő elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te miatt az elmúlt hét folyamán.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye