Főoldal » Archív » 57 sértettet károsított meg az internetes csaló

A Tatai Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt a 22 éves nővel szem­ben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye