Főoldal » Archív » 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek gyorsított eljárásban egy embercsempészt Budapesten

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy olasz állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt 9 szír állam­pol­gárt fejen­ként 500 euró elle­né­ben pró­bált Német­or­szág­ba csempészni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye