Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 7 év fegyház 3 napon belül

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé egy 25 éves fér­fit. A vád­lott 2014. feb­ru­ár 14-én Sáros­pa­ta­kon bement egy ékszer­üz­let­be. Az eladó­nőt ököl­lel arcon ütöt­te, majd a pult mögé lépve a föld­re nyom­ta a sér­tet­tet. A pult­ban lévő fió­kos vit­rint kihúz­ta és abból kivett egy ezüst nyak­lán­cot. Az eladó­nő meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni tőle, de ellök­te, majd ököl­lel betört egy másik vit­rint és abból is kivett egy éksze­res tál­cát. Meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy ne mer­jen segít­sé­get hívni és elme­ne­kült. Össze­sen 347 ezer forint érté­kű ékszert vitt el. A hely­szín köze­lé­ben a járó­ke­lők segít­sé­gé­vel sike­rült elfog­ni. A több­szö­rös vissza­eső fér­fit három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ták. A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járás­bí­ró­ság 7 év fegy­ház­ra és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Bor­sod Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - rablásról