Főoldal » Archív » 72 órán belül bíróság elé állított az ügyészség egy pesterzsébeti nyaklánckitépőt

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy 22 éves fér­fit, aki három nap­pal ezelőtt egy tár­sá­val kifi­gyelt egy haza­fe­lé tartó nőt azért, hogy a nya­ká­ban lévő arany­lán­cot eltu­laj­do­nít­sák.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye