Főoldal » Archív » 72 órán belül ítéltek végrehajtandó fegyházbüntetésre egy embercsempészt

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ember­csem­pé­szés minő­sí­tett bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tott egy magyar fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt össze­sen 6 szír, Bel­gi­um­ba tartó állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get azzal, hogy őket anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben Buda­pest­re szállította.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye