Főoldal » Archív » 73 éves nőt raboltak ki fényes nappal Balassagyarmaton

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves fér­fi­val és 25 éves élet­tár­sá­val szemben.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-15