Főoldal » Archív » 77 éves nőt fosztott ki egy család - vádemelés

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy fér­fi­val, az élet­tár­sá­val és a fiuk­kal szem­ben azért, mert Bod­ro­gon az ott­ho­ná­ban kifosz­tot­tak egy egye­dül élő, meg­ne­he­zült moz­gá­sú, 77 éves nőt.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-13