Főoldal » Archív » 8 nőt támadott meg a többszörös visszaeső bűnöző - vádemelés

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li rab­lás bűn­tet­te, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 49 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly tavasszal össze­sen 8 nőt táma­dott meg és első­sor­ban érté­ke­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben – egyes ese­tek­ben súlyo­san – bán­tal­maz­ta őket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.31.