Főoldal » Archív » 84 éves mozgáskorlátozott férfit rabolt ki Lentiben egy 17 éves fiatal

A 17 éves zalai fia­tal­em­bert a bíró­ság zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt ez év máju­sá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, de ez sem tar­tot­ta vissza, hogy a pró­ba­idő alatt, az íté­le­tet köve­tő néhány hónap múlva újabb súlyos bűn­cse­lek­ményt köves­sen el.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye