Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » 85 millió Ft-ot csalt ki a kastély átépítésének ígéretével

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2010 októ­be­ré­ben egy gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got hozott létre azért, hogy egy álta­la kisze­melt kas­télyt meg­vá­sá­rol­jon, majd abban egész­ség­ügyi és well­ness köz­pon­tot hoz­zon létre. Ter­vei meg­va­ló­sí­tá­sá­ra hivat­ko­zás­sal jogo­sult­sá­go­kat és for­rá­so­kat nél­kü­löz­ve 12 sér­tet­tet tévesz­tett meg és nekik össze­sen több, mint 85 mil­lió Ft kárt okozott.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye