Főoldal » Archív » 89 milliót csalt ki 35 sértettől

Egy 67 éves nő - eddig isme­ret­len tár­sá­val együtt - üzlet­sze­rű­en, a vissza­fi­ze­tés szán­dé­ka nél­kül, 35 sér­tet­től össze­sen mint­egy 89 mil­lió forin­tot csalt ki négy év alatt. A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a nő ellen.

A Fejér Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.27.