Főoldal » Archív » 90 millió forint adót csaltak hajdú-bihari "számlagyárosok"

11 ember­rel szem­ben emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.  Hitel­te­len szám­lák­kal ÁFA adó­nem­ben össze­sen 47.065.000,- forint, tár­sa­sá­gi adó adó­nem­ben 31.150.000,- forint, SZJA adó­nem­ben több mint 12,5 mil­lió forint és egész­ség­ügyi hoz­zá­já­ru­lás tekin­te­té­ben csak­nem 700.000,- forint adó­hi­ányt okoztak.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - számlagyárosokról