Főoldal » Archív » A 30 főt - köztük 8 gyermeket - szállító embercsempész előzetes letartóztatásáról

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akit a nyo­mo­zó ható­ság 2015. szep­tem­ber 9. nap­ján tet­ten ért Vas­eger­szeg tér­sé­gé­ben, miköz­ben 30 szír, tuné­zi­ai és iraki állam­pol­gárt szállított.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.11.